Arbetssätt

Hur vi jobbar

Det finns många redovisningsbyråer på marknaden och vi är medvetna om att det kan vara svårt att förstå skillnaderna mellan olika redovisningsbyråer eftersom de erbjudna redovisningstjänster kan framstå som likvärdiga. Vi vet dock av erfarenhet att det finns stora och betydande skillnader mellan olika redovisningsbyråer och vi tycker att vi utmärker oss genom personlig kompetens, flexibilitet och effektivitet.

Effektivitet


Oavsett upplägg är vår övergripande målsättning att alltid hitta ett så effektivt samarbete som möjligt. Ett effektivt samarbete minimerar inte bara tidsåtgången utan även risk för fel samt ger en mer rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning. Vi strävar därför i alla våra uppdrag att implementera följande system och rutiner:

 • Webbaserade redovisningssystem, som ger kunden tillgång till redovisningen inklusive rapporter var och när som helst.
 • Automatisering genom integration av kundens olika system med redovisningssystemet, till exempel tidrapportering, kassasystem, e-handelssystem, banker med mera.
 • Digital hantering av transaktionsunderlagen
 • Mobilapplikationer för smidig kvittoredovisning.
 • Effektiva fakturerings-, attest- och betalningsrutiner samt tydliga ansvarsområden mellan kund och redovisningskonsult.

AddControl jobbar aktivt med sina kunder för att skapa moderna, automatiserade, molnbaserade och effektiva rutiner.


Flexibilitet


Inget bolag är det andra likt - därför är alla våra redovisningsuppdrag olika. Grunden till våra kundrelationer är stor flexibilitet gällande kundens individuella förutsättningar, behov och önskemål - vilket också har blivit en viktig framgångsfaktor:

 • Vi kan arbeta i många redovisningssystem på marknaden, exempelvis Fortnox, Visma, Marathon, Navision, Wolters Kluwer, BL, SAP, Quickbooks med flera.
 • Vi kan ta ett helhetsansvar för redovisningen eller endast utföra utvalda arbetsmoment.
 • Rutiner för t ex fakturering, attest och löne-rapportering utformas alltid enligt kundens behov och önskemål. 
 • Uppdrag kan utföras både hos kund och på vårt kontor.

Förutsättningar och behov förändras över tiden, inte minst hos tillväxtbolag, och därför är det viktigt för kunden att välja en redovisningsbyrå som har en bred och gedigen erfarenhet av olika system och lösningar - och som är anpassningsbar och kan växa med bolaget.


Kompetens


Bokföring består till viss del av återkommande arbetsuppgifter som kan och bör digitaliseras och automatiseras i möjligaste mån. Den andra, viktigare, delen handlar om mer komplexa frågor och där är vår styrka den personliga kompetensen hos våra redovisningskonsulter och det är denna egenskap som gör skillnaden i kundrelationen. Hos AddControl får du som kund därför en personlig redovisningskonsult som lär sig ditt bolag, säkerställer rutinerna och bidrar till kontinuitet.

 

Utifrån vår erfarenhet har alla bolag, framförallt tillväxtbolag, mer eller mindre stora behov av att få hjälp med 

 • tolkning av de olika regelverken samt hur de ska tillämpas i bokföringen
 • framtagande av relevanta rapporter och uppföljningar
 • val av lämpliga system och rutiner för den ekonomiska administrationen
 • skatterådgivning och annan ekonomisk rådgivning, till exempel vid investeringar, förvärv och finansiering

Den personliga kompetensen  hos redovisningskonsulten bygger på mångårig erfarenhet. På AddControl har vi höga kompetenskrav på våra konsulter och vi jobbar aktiv med kompetensutveckling, för att kunna erbjuda det ekonomiska bollplank som ledning, styrelse och ägare i tillväxtbolag efterfrågar.

 

Redovisningskonsultens kompetens, i kombination med hens intresse och förståelse för kundens verksamhet, en bra personlig relation med hög tillgänglighet, samt ett modernt tänk kring redovisningsarbete, utgör AddControl Consultings främsta konkurrensfördelar.

 


Kvalitet och garanti


AddControl Consulting är en auktoriserad och kontrollerad redovisningsbyrå och medlem i Srf konsulterna, branschorganisationen för redovisningskonsulter och har flera auktoriserade redovisningskonsulter. 

Vi följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Rex-standarden är obligatorisk för Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras medarbetare att följa. Standarden kan med fördel användas även av övriga som vill följa en modern arbetsmetodik och uppnå hög kvalitet i redovisningen.

Vi har idag över 150 kunder och samarbetar med flera av landets största revisionsbyråer. Faktumet, att de allra flesta nya kunder kommer till oss tack vare rekommendation från befintliga kunder och samarbetspartners, ser vi som ett kvitto på vår kvalitet.Jag tycker att det låter fantastiskt och jag vill bli kund.

Jag ska bli kund, men först har jag några frågor.

Jag är revisor och letar efter en duktig redovisningsbyrå.

Ni verkar ha koll, jag vill jobba hos er!