Redovisningstjänster

Redovisning - så mycket mer än bara bokföring

AddControl Consulting erbjuder en komplett ekonomifunktion som inkluderar bokföring, löner och bokslut. Vi arbetar metodiskt och levererar snabba månads och årsbokslut, deklarationer samt årsredovisningar. Vi använder digitala lösningar där du som kund har möjlighet att delta i processen. Vi är en auktoriserad och kontrollerad redovisningsbyrå och medlem i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare. 

 

Nedan beskriver vi de olika redovisningstjänster som ingår i vårt erbjudande. Men lika viktigt som vad vi gör är hur vi gör det, och därför rekommenderar vi att läsa mer om AddControls arbetssätt.

Kärnan i redovisningen är den löpande bokföringen. Detta inkluderar hantering av kund- och leverantörsreskontra samt bokföring av övriga transaktioner som exempelvis utlägg, löner, skatter, dagskassor och finansiella transaktioner. Givetvis använder vi oss av system som möjliggör digital hantering av transaktionsunderlagen. Du som kund bestämmer vilka delar av arbetet som du önskar medverka i. Genom att ge oss access till bank och skatteverket, effektiveras vårt arbete ytterligare.

Vi upprättar månadsbokslut bestående av avstämning av samtliga balanskonton samt bokning av periodiseringar och avskrivningar. Om ni som kund levererar attesterat material i tid, lovar vi en snabb återrapportering. Vid årets slut, tar vi fram årsbokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar samt inkomstdeklarationer. Med stenkoll på myndigheternas olika deadlines, hjälper vi er som kund att se till att rätt handlingar skickas in i rätt tid. Vi har alltid ett nära samarbete med ert bolags revisor. 

Utöver den ordinarie månadsrapporteringen som resultat- och balansräkning, erbjuder vi även att ta fram mer avancerade rapporter till bolagets ledning, styrelse och ägare, till exempel för att bättre förstå lönsamheten i olika projekt eller få en överskådlig bild av resultatets utveckling över tiden.

Därutöver kan vi vara behjälpliga vid framtagning och uppföljning av budgetar, kassaflödesanalyser eller likviditetsprognoser.


Kvittoredovisning anses ofta som ett nödvändigt ont och en dåligt fungerande rutin gör oredovisade kvitton till en surdeg som kan skapa oro och fördröja bokslutet att bli klart i tid. Med våra användarvänliga system  blir  kvittoredovisningen enkel och effektiv. Kvittona fotograferas via mobilappen, företagsutlägg matchas enkelt mot kreditkortsfakturan och privata utlägg betalas ut enligt bolagets rutiner.

 

Vi erbjuder en komplett lönehantering av våra kunders anställdas löner. Förutom tim- och månadslöner, inkluderar detta också hantering av semester, frånvaro, bruttolöneavdrag, utlägg, traktamenten och milersättning. Vi sätter upp en rutin med er som kund hur ni rapporterar in informationen för att säkerställa en korrekt löneberedning i god tid varje månad.

Dessutom hjälper vi våra kunder med diverse ekonomirelaterade tjänster samt upprättande av bolagshandlingar. Till exempel uppstart av nya bolag, omvandling från enskild firma till aktiebolag, upprättande av aktiebok, emissioner, stämmoprotokoll och tillämpande av fåmansbolagsreglerna. Med ett brett kontaktnät av revisorer, både bland de större etablerade byråerna och bland mindre aktörer i branschen, kan vi ge er tips när bolaget behöver en ny revisor.


Kvalitet och garanti


AddControl Consulting är en auktoriserad och kontrollerad redovisningsbyrå och medlem i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare och har flera auktoriserade redovisningskonsulter. Vi arbetar enligt redovisningsstandarden REKO

Vi har idag över 150 kunder och samarbetar med flera av landets största revisionsbyråer. Faktumet, att de allra flesta nya kunder kommer till oss tack vare rekommendation från befintliga kunder och samarbetspartners, ser vi som ett kvitto på vår kvalitet.Jag tycker att det låter fantastiskt och jag vill bli kund.

Jag är intresserad av ert erbjudande, men först har jag några frågor.

Jag är revisor och letar efter en duktig redovisningsbyrå.

Ni verkar ha koll, jag vill jobba hos er!